>
TÜRK TELEKOM ESKISEHIR IL MÜDÜRLÜGÜ
ANASAYFA
FABRIKA YAPILARI
HASTANE REHABILITASYON
HUZUREVI, ÇOCUK YUVASI
KONUT YAPILARI
OFIS YAPILARI
EGITIM
TICARET, REKREASYON, OTEL
ENGLISH
T. TELECOM ESKISEHIR PROVINCIAL DIROCTORATE